Tin hoạt động AMD

Ngày đăng: 10/08/2020
Bến Tre là tỉnh đất cù lao với bốn bề sông nước, đất hẹp người đông. Người dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với hai thế mạnh là kinh tế vườn, kinh tế biển. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương và người dân đã có nhiều nỗ lực tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, nhất là người nghèo vùng nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, sản phẩm làm ra tiêu chụ còn bấp bên do thị trường luôn bị biến động và tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre (AMD Bến Tre), với đối tượng hưởng lợi ở 30 xã thuộc 08 huyện của tỉnh, nhằm mục tiêu xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường khí hậu thay đổi. Dự án AMD Bến Tre được tài trợ bởi Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), với tổng ngân sách Dự án: 24.660.000 USD, bao gồm một khoản vay 11 triệu USD của IFAD.

Tin hoạt động CCCO

Ngày đăng: 26/02/2019
Gần đây, dự án thích ứng BĐKH vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre (AMD Bến Tre) đã đầu tư khoa học - kỹ thuật với mô hình tưới tiết kiệm nước và dinh dưỡng trên cây xoài tại xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú), phát huy hiệu quả cao.

Tin tức khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 16/01/2019
Sáng nay (04/11), sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.