Họp báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ Dự án AMD Trà Vinh và Bến Tre

Ngày 17/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp với Đoàn đánh giá giữa kỳ của IFAD tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thành phần đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: ông Thomas Rath, Giám đốc quốc gia IFAD tại Việt Nam; ông Kees Blok, Trưởng đoàn đánh giá; ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án AMD Trà Vinh; ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án AMD Bến Tre; Thành viên Ban Chỉ đạo dự án AMD Trà Vinh; ông Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên gia Tài nguyên thiên nhiên và giám sát đánh giá; ông Roshan Cooke, Chuyên gia môi trường và biến đổi khí hậu khu vực của IFAD; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên gia Thể chế và tài chính nông thôn; ông Phan Duy Toàn, Chuyên gia Cơ sở hạ tầng và mua sắm đấu thầu; ông Fabrizio Vivarini, Chuyên gia quản lý tài chính; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre; đại diện Văn phòng UBND tỉnh và các Sở ban ngành có liên quan; lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh; lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Biến đổi khí hậu; trưởng nhóm hỗ trợ Dự án 07 huyện; Trưởng ban quản lý Dự án 30 xã ; Báo, Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh để đưa tin. 

 

Đại biểu tham dự cuộc họp

Mục tiêu chính của đánh giá giữa kỳ là rà soát lại tiến trình thực hiện dự án hiện tại, đặc biệt đối với các vấn đề và các hành động đã được đồng thuận trong các đoàn giám sát và hỗ trợ thực hiện trước, điều chỉnh thiết kế để phù hợp với bối cảnh hiện tại và tương lai của chương trình và đồng thuận với chính quyền quốc gia và cấp tỉnh về các ưu tiên và các bước tiếp theo để đảm bảo thực hiện toàn diện nhằm đạt được mục tiêu của dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án, Đoàn đánh giá cao sự đáp ứng của Dự án đối với các hành động đã được đồng thuận trong thời gian qua. Tại cả hai tỉnh, tỷ lệ thực hiện đã có tiến bộ, các huyện và xã hiện đang tham gia nhiều hơn vào việc thực hiện dự án, các quỹ phát triển cơ sở hạ tầng cộng đồng và dịch vụ tính dụng đã được đầu tư phần lớn. Theo đó, việc thực hiện và giải ngân dự án đã tiến triển tích cực. Đoàn nhận thấy rằng với các PCU có năng lực tại cả hai tỉnh và các sắp xếp thực hiện đã được thiết lập tốt, các PCU có thể đặt tham vọng ở mức cao hơn và tiến độ thực hiện dự án mạnh mẽ hơn.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nổi bật, vẫn còn có những khía cạnh đòi hỏi dự án cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng trong cộng đồng và các thể chế như: chưa lồng ghép các giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch dài hạn, cần tập trung nhiều hơn nữa để xây dựng năng lực trong các tổ chức và cộng đồng để xác định và thực hiện các phương án sinh kế thay thế, quy hoạnh sử dụng đất và nguồn nước, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát triển các mô hình nông nghiệp mới và các giải pháp sinh kế thay thế có thể chịu được nhiều áp lực, các hoạt động chuỗi giá trị, các nhóm tiết kiệm tín dụng chưa được huy động một cách có hệ thống để tham gia vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh tập thể, các mô hình thích ứng bản địa chưa được đa dạng và kinh nghiệm với các mô hình mới được tài liệu hoá cụ thể và nhân rộng tới các nhóm mục tiêu khác nhau, các mô hình chưa được phân chia thành các nhóm hệ thống canh tác có thể lựa chọn thay thế tuỳ theo điều kiện địa phương trong vùng dự án.

Để tăng cường đóng góp của dự án vào nhiệm vụ xây dựng năng lực thích ứng dài hạn trong cộng đồng và các thể chế, Đoàn đã thống nhất các hướng chiến lược gồm: quản lý dự án sẽ tập trung nhiều hơn vào nhu cầu xây dựng năng lực thích ứng dài hạn trong cộng đồng và các thể chế bằng cách tập trung vào mục tiêu của dự án và tiếp tục tăng cường phân cấp các hoạt động này; hỗ trợ kỹ thuật sẽ được sử dụng một cách có hệ thống hơn bằng cách tiếp tục hỗ trợ tư vấn tại cả hai tỉnh trong các lĩnh vực chủ chốt như: lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển và sàn lọc các mô hình sản xuất, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, cộng đồng, các nhóm, khối tư nhân, phát triển kinh tế hợp tác, chuỗi giá trị, sử dụng các lựa chọn đầu tư thay thế, chiến lược định hướng mục tiêu và thoái lui dự án; điều chỉnh ngân sách giữa các hạng mục và các hoạt động để phản ánh nhu cầu tăng cường năng lực thích ứng, nâng cao hiệu quả phát triển; phân bổ thêm nguồn lực để nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (CCA), quỹ hợp tác công tư (PPP) và tăng vốn vay tín dụng nông thôn, đồng thời thêm một phần vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên. Với quan điểm quản lý tập trung rõ ràng, sử dụng tốt nguồn hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và phân bổ ngân sách phù hợp với các mục đích trên, Đoàn tin rằng, hiệu quả của dự án sẽ đươc cải thiện hơn nữa so với mức đánh giá tương đối đạt yêu cầu như hiện tại.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến tre, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án AMD Bến Tre đã đồng thuận rất cao với với những khuyến nghị của đoàn giám sát và cam kết mạnh mẽ trong thời gian tới đạt được yêu cầu của dự án. Trong thời gian còn lại của dự án cần tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: tăng cường nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho các bộ các cấp và cộng đồng, tận dụng nguồn lực hiện có để phát triển các chuỗi giá trị, quản lý dự án tập trung quản lý nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực quan trọng như lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển và sàn lọc các mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng cường hợp tác với các cơ quan, cộng đồng và khu vực tư nhân phát triển kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình mỗi xã một sản phẩm gắn với nông thôn mới, xây dựng quỹ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, triển khai đồng bộ các quỹ đồng đầu tư, xây dựng chiến lược định hướng mục tiêu của dự án, điều chỉnh ngân sách giữa các hoạt động sớm được thực hiện để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực thích ứng và nâng cao hiệu quả phát triển của dự án. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo dự án, Ban Điều phối Dự án cả hai tỉnh, các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, xã và các cán bộ thực hiện dự án các cấp cần tăng cường tinh thần tách nhiệm, tập trung chỉ đạo, quản lý điều phối và triển khai thục hiện có hiệu quả thiết thực hơn các hoạt động dự án đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân và đạt mục tiêu dự án đề ra. Giao Ban Điều phối Dự án tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án xây dựng kế hoạch và chủ trì cùng với các cơ quan thực hiện dự án các cấp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất các khuyến nghị của đoàn giám sát.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án AMD Trà Vinh phát biểu kết thúc cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, ông Kim Ngọc TháiPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án AMD cam kết chỉ đạo Ban Điều phối dự án, các Sở ngành có liên quan tập trung thực hiện các hành động đã đồng thuận, nội dung biên bản ghi nhớ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Từ nay đến khi kết thúc dự án cần quan tâm nhiều hơn nữa các vấn đề về quản lý dự án, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, cấp huyện cần phải có tầm nhìn chiến lược sâu hơn, dựa vào kịch bản biến đổi khí hậu để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin, tập trung thực hiện các hành động ưu tiên, đặc biệt, theo dõi quản lý hợp đồng, chế độ thực hiện hệ thống quan trắc độ mặn tự động để đưa vào vận hành đúng kế hoạch đề ra là tháng 9/2018, đẩy nhanh quá trình nhân rộng và phổ biến những can thiệp của dự án. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian còn lại của dự án, hai tỉnh rất mong được IFAD tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn về chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, giám sát đẩy nhanh tiến trình thực hiện dự án giúp hai tỉnh xây dựng dự án mới trong chiến lược hợp tác giữa IFAD và Việt Nam giai đoạn 2020-2025, giúp 04 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang thực hiện chiến lược liên kết vùng Duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm của cả nước./.

bdkhtravinh.vn