Thư viện videos

Phỏng vấn Giám đốc Dự án AMD Bến Tre về một số kết quả của Dự án
Bến Tre và một số sản phẩm đặc trưng tại phiên chợ kết nối thị trường tỉnh Cao Bằng
Hiệu quả của 04 nguồn Quỹ đầu tư từ Dự án trong năm 2019
Mô hình nuôi thỏ (Quỹ vật tư xoay vòng theo hình thức nông dân dạy nông dân dựa vào kết quả)
Mô hình nuôi heo rừng và mô hình nuôi gà tre thương phẩm
Mô hình may gia công và mô hình làm hom tôm
Mô hình nuôi dê sinh sản và mô hình nuôi gà nòi lai thả vườn
Nguồn Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng (CIF) từ Dự án AMD Bến Tre
Một số nội dung đầu tư tại huyện Mỏ Cày Nam và mô hình mới (chuối cấy mô)
Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ chuỗi giá trị bò, huyện Ba Tri