Thư viện videos

Kết quả 06 tháng đầu năm 2019 của dự án AMD Bến Tre
ự án AMD Bến Tre hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp cho mô hình chuối sấy tại huyên Châu Thành
Dự án AMD hỗ trợ đầu tư cho Công ty may lều du lịch Đạt Thịnh giai đoạn 2 bằng hình thức hợp tác Công - Tư
Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Dự án
Một số hoạt động của Đoàn Giám sát cuối kỳ của IFAD tại tỉnh Bến Tre
Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ đầu tư một số sản phẩm Khởi nghiệp
Dự án AMD hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị cây dừa tại tỉnh
Một số đầu tư tại huyện Chợ Lách (Mô hình cây đầu dòng)
Hỗ trợ chuỗi giá trị hoa kiểng tại huyện Chợ Lách
Sản phẩm của Công ty Hưng Trường Phát