Thư viện videos

Mô hình sản xuất nem chay tại huyện Châu Thành
Một số đầu tư của Dự án AMD tại huyện Giồng Trôm
Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị dừa và một số mô hình sinh kế tại huyện Mỏ Cày Bắc
Đầu tư cơ sở hạ tầng và mô hình sinh kế (khí ASP) tại huyện Mỏ Cày Bắc
Hỗ trợ doanh nghiệp nhan sinh học Thiên Phúc và hỗ trợ đầu tư một số mô hình sinh kế tại huyện Mỏ Cày Nam
Hệ thống cấp nước sinh hoạt và mô hình tưới tiết kiệm nước tại huyện Bình Đại
Liên kết trồng nấm bào ngư và một số mô hình sinh kế tại huyện Chợ Lách
Một số đầu tư của Dự án tại huyện Thạnh Phú
Đoàn Phó Chủ tịch IFAD vào làm việc tại Bến Tre
Mô hình cỏ ủ chua làm thức ăn cho bò tại huyện Thạnh Phú