Thư viện videos

IFAD VIET NAM - BẾN TRE
Huyện Mỏ Cày Bắc - Một số công trình hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu
AMD BEN TRE - Sự phát triển của Quỹ hợp tác Công-Tư (PPP)
IFAD VIET NAM - BẾN TRE
IFAD VIET NAM - BẾN TRE
IFAD VIET NAM - BẾN TRE
IFAD VIET NAM - BẾN TRE
IFAD VIET NAM - BẾN TRE
Dự án AMD Bến Tre chung tay thực hiện chuỗi giá trị của tỉnh
Dự án AMD Bến Tre, một nửa chặng đường