Giảm nghèo bằng mô hình sản xuất hiệu quả

Kinh tế chính của người dân Ba Tri là sản xuất nông nghiệp với khoảng 12.400ha đất trồng lúa, thủy sản, nuôi gia súc, gia cầm. Đời sống của người dân ở một số khu vực còn nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), xâm nhập mặn, triều cường. Theo thống kê của huyện, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 là 12,17%, cận nghèo 7,21%. Riêng 5 xã vùng Dự án AMD, tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 20,39%, cận nghèo là 7,33%.

Trong nhiều năm qua, huyện đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là một số mô hình như trồng rau hữu cơ 0,86ha với 10 hộ tham gia ở An Hòa Tây, An Bình Tây, Thị trấn; mô hình cánh đồng mẫu ở Tân Xuân, Mỹ Nhơn, An Bình Tây, Mỹ Hòa, An Ngãi Trung với diện tích khá lớn, trên 332ha. Ngoài ra, huyện còn phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên các sản phẩm thế mạnh như bò, tôm biển, nghêu, rau an toàn, cá khô.

Người dân tham gia chuỗi giá trị rau sạch từ Công ty TNHH-SX-TM-DV Việt Tâm

 

Để ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, huyện được Dự án AMD Bến Tre đầu tư nhiều mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững, bước đầu khá hiệu quả. Đầu năm 2018 đến nay, dự án phổ biến các kiến thức cơ bản về thích ứng BĐKH cho 217 người dân. Đã có 80% người dân áp dụng kiến thức vào thực tế và đạt hiệu quả. Xác định chuỗi giá trị con dê, bò, tôm biển.

Trong năm 2018, huyện tổ chức 153 cuộc thảo luận cộng đồng tại ấp và hội nghị cấp xã với 3.500 người tham gia; riêng Dự án AMD có 39 cuộc với 1.070 người tham gia, trong đó có 483 nữ, 489 hộ nghèo, 189 người nhóm hợp tác, 125 nhóm tín dụng tiết kiệm.

Huyện đã tập trung thực hiện các hoạt động tài trợ cho hợp phần 2 của Dự án AMD về đầu tư sinh kế bền vững nhằm nâng cao tính bền vững và hiệu quả của các khoản đầu tư. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thành lập mới 10 nhóm với 55 thành viên, trong đó có 50 nữ, 4 hộ nghèo, số tiền 338 triệu đồng, đến nay có 2.089 thành viên với tổng dư nợ gốc 12,4 tỷ đồng và tiền gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng. Đã triển khai công trình đường giao thông nông thôn tại xã Tân Hưng với tổng vốn đầu tư 3,24 tỷ đồng, trong đó vốn Dự án AMD 1,897 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng của tỉnh, người hưởng lợi. Thực hiện 14 dự án đề xuất tài trợ với 142 người hưởng lợi và được cấp vốn. Trong đó, có 128 hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí 4 tỷ đồng, vốn Dự án AMD 1,951 tỷ đồng.

Huyện cũng đã triển khai dự án hợp tác công tư với 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV may mặc Tân An, Công ty TNHH MTV Đất sạch Phú Hưng Thịnh, Công ty TNHH SX-TM-DV Việt Tâm với tổng kinh phí 7 tỷ đồng, trong đó vốn AMD 2,608 tỷ đồng. Qua đó, đã tạo việc làm cho 736  lao động, trong đó có 230 lao động nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Ông Dương Văn Chương - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng nhóm Dự án AMD Ba Tri cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt chuỗi giá trị sản phẩm dê được Dự án AMD hỗ trợ phát triển trên địa bàn các xã dự án. Phối hợp triển khai tốt chuỗi giá trị từ nguồn vốn dự án phân cấp cho các sở, ngành tỉnh thực hiện trên địa bàn huyện. Tiếp tục đề xuất chuỗi giá trị phù hợp nhằm gia tăng giá trị và mang lại lợi ích, tăng thu nhập cho người nghèo. Xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn theo hướng phát triển chuỗi giá trị tại địa phương. Quản lý và tiếp tục nghiên cứu trình diễn các mô hình sinh kế mới có tính bền vững trong điều kiện BĐKH. Triển khai, quản lý tốt các nguồn quỹ đầu tư sinh kế, các hoạt động của dự án theo chuỗi giá trị sản phẩm, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu của chuỗi, huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho người dân giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.

Hoạt động của Dự án AMD ngày càng đi vào chiều sâu, đã lồng ghép nguồn lực dự án với các chương trình, dự án khác khá hiệu quả. Trong đó, phối hợp đồng bộ với chương trình nông thôn mới, sinh kế giảm nghèo, đào tạo nghề, xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn, Đồng khởi khởi nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân, hướng đến thoát nghèo bền vững.

(Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri - Dương Văn Chương)

VŨ TIẾN