Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án CSAT

Nhằm mục tiêu đề xuất các giải pháp, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, sản phẩm có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, góp phần phát triển hiệu quả và bền vững chuỗi giá trị trong thời gian tới.

Ngày 15/12, Ban Quản lý Dự án CSAT Bến Tre phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức Hội thảo Hỗ trợ kỹ thuật Phát triển chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án CSAT. Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Khắc Hân - Giám đốc Dự án CSAT, Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ông Lê Hữu Thọ - Giám đốc Công ty tư vấn Tín Việt cùng các đại biểu Sở Công thương, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp, Kinh tế Hạ tầng của 08 huyện, thành phố.

Nội dung Hội thảo xoay quanh báo cáo đánh giá hiện trạng chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh nói chung và các đề xuất, giải pháp, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho phát triển chuỗi giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và tiếp thu ý kiến, cập nhật hoàn thiện báo cáo kết quả hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ Dự án.

Dương Vũ