Hiệu quả kinh tế của lúa trong mô hình Tôm - Lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre