Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre làm việc với Dự án AMD

Chiều ngày 06/8/2020,UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre (PCU) về tình hình tài chính và khả năng giải ngân trong thời điểm chuẩn bị kết thúc Dự án. Tại buổi làm việc có Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì, đại diện các Sở, ngành: KHĐT, Tài Chính, Tài Nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước; Ban Giám đốc Dự án và một số cán bộ phụ trách các mảng công việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hân - Giám đốc Dự án báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, tình hình giao vốn, thực hiện giải ngân của Dự án và công tác chuẩn bị kết thúc Dự án giai đoạn 2014 - 2020 cũng như việc chuẩn bị Dự án giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó cũng đã đề xuất một số giải pháp để hoàn thành 100% nội dung theo Hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ IFAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Dự án đã hoàn thành khối lượng công việc gần 39 tỷ đồng, đến nay Dự án đã đạt khối lượng khoảng 95% so với Hiệp định và đang thực hiện các hoạt động chuẩn bị kết thúc Dự án. Hệ thống quan trắc, đã xây dựng xong các nhà trạm, chuẩn bị lắp đặt thiết bị, đang triển khai việc mua sắp lắp đặt thiết bị Nhà đều hành Trung tâm. Các công trình CIF đã hoàn thành 05/16 công trình, 11 công trình khác đang đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng hoàng thành đạt trên 50%, dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 30/9. để thực hiện công tác quyết toán đến cuối 31/12/2020.Các hoạt động nâng cao năng lực và đầu tư sinh kế đã hoàn thành, đang triển khai công tác bàn giao kết quả cho các đơn vị liên quan quản lý và phát huy các kết quả Dự án.Về công tác chuẩn bị Dự án giai đoạn 3: UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban chuẩn bị và Tổ giúp việc cho Dự án, Ban điều phối dự án đang xây dựng phương án hoạt động của Ban chuẩn bị và tổ giúp việc trong giai đoạn chuẩn bị ký Hiệp định mới với nhà tài trợ IFAD.

Tại buổi làm việc,ông Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh các đơn vị phải huy động toàn lực và chủ động thực hiện nhiêm vụ theo chuyên môn, các công trình xây dựng cơ bản phải hoàn thành trước ngày 30/9, công tác tiếp nhận vận hành phải kịp thời với xây dựng. Sở Kế hoạch đầu tư sớm tham mưu phân bổ Kế hoạch vốn cho Dự án AMD để thực hiện ghi thu ghi chi theo quy định; Sở Tài chính hướng dẫn quy trình, bàn giao tài sản; Vốn tại kho bạc cần có sự hướng dẫn cụ thể và phải làm đủ thủ tục để thanh toán; Hệ thống quan trắc là nội dung quan trọng của Dự án và cần đẩy nhanh tiến độ,  các hoạt động đầu tư phải hoàn thành trước 30/9/2020 và đạt 100% nội dung trong Hiệp định. PCU triển khai nhanh công tác bàn giao tài sản, các kết quả của Dự án cho các bên liên quan và tổng kết kết thúc Dự án. Công tác chuẩn bị Dự án giai đoạn 3, Ban chuẩn bị dự án cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến đề xuất của các Sở, ngành và các huyện, PCU làm cầu nối liên hệ với IFAD về công tác thiết kế, xây dựng văn kiện giai đoạn 3.

T.V