Một số thay đổi của huyện Bình Đại sau thời gian thực hiện Dự án AMD Bến Tre

Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre (AMD Bến  Tre) được tài trợ bởi Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD). Dự án được thực hiện trong 06 năm, từ năm 2014 đến 2020 với mục tiêu xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi. Nhằm đánh giá lại các kết quả đạt được của Dự án, các tác động đến tình hình kinh tế - xã hội các cấp, công tác tổng kết đã và đang được triển khai tại các huyện. Vừa qua UBND huyện Bình Đại đã tiến hành tổng kết Dự án với sự tham gia của ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Dự án AMD, Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Bình Đại – Kiêm Trưởng Nhóm Điều phối Dự án huyện, cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các Ban ngành huyện và Ban phát triển 05 xã Dự  án (Vang Quới Đông, Phú Vang, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức). 

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện, Kiêm Trưởng Nhóm Điều phối Dự án huyện Bình Đại phát biểu tại Hội thảo tổng kết

Trong 06 năm thực hiện tại huyện, Dự án xoay quanh các hoạt động nâng cao năng lực và đầu tư sinh kế. Về hoạt động nâng cao năng lực thì Dự án đã hỗ trợ huyện xây dựng chuỗi giá trị, trình diễn các mô hình mới thích ứng với BĐKH, lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép yếu tố giảm nhẹ  rủi ro thiên tai, thích ứng BĐKH. Về hoạt động đầu tư sinh kế, Dự án hỗ trợ đầu tư xoay quanh 04 nguồn lực. Tài chính nông thôn đã thành lập hơn 260 nhóm với hơn 480 thành viên là hộ nghèo, cận nghèo. Quỹ đầu tư công trình thích ứng BĐKH đã đầu tư 08 công trình tại 05 xã Dự án, các công trình quy mô nhỏ gồm đường giao thông nông thôn, cống ngăn mặn, trữ ngọt, công trình cấp thoát nước với hơn 4.600 người hưởng lợi trực tiếp. Quỹ Đồng tài trợ mô hình thích ứng BĐKH đồng cấp vốn cho các nhóm đối tượng nghèo, khó khăn trên địa bàn các xã Dự án, nguồn vốn này đã đầu tư cho hơn 440 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm 80% , tính đến nay đã có hơn 80 hộ thoát nghèo và nhân rộng các mô hình cho hơn 40 hộ khác trong và ngoài vùng Dự án. Huyện cũng được hưởng lợi từ đầu tư của Dự án cho Công ty Cổ phần Hưng Trường Phát và Công ty TNHH sản xuất Dừa Ngọc Thạch thông qua nguồn Quỹ hợp tác Công – Tư, hoạt động này đã hỗ trợ thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ con nghêu và cây dừa, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân thực hiện trong chuỗi và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với Dự án AMD Bến Tre thời gian qua đã đóng góp tích cực đến mặt kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và đồng thời chỉ đạo Ban ngành huyện, xã tiếp nhận các thành quả đã đạt được từ Dự án để tiếp tục phát huy và nhân rộng trong và ngoài địa bàn.

Nhìn chung, qua thời gia Dự án thực hiện trên địa bàn huyện Bình Đại đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 13,7 triệu đồng so với năm 2015. Hiệu suất của các hoạt động đầu tư của Dự án đã góp phần xây dựng nông thôn mới, điển hình với các tiêu chí giảm nghèo, giao thông nông thôn, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (Tổ hợp tác/Hợp tác xã),…. Phát biểu tại Hội thảo, Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Dự án cảm ơn UBND huyện đã tạo điều kiện để Dự án được thực hiện tốt trong thời gian qua, đánh giá cao công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể huyện, các Ban phát triển xã trong thực hiện các hoạt động phân cấp hàng năm đúng với mục tiêu của Dự án đề ra. Song đó, giải đáp các thắc mắc của đại biểu đặc ra trong Hội thảo và thông tin một số nội dung về giai đoạn tới của Dự án.

T.V