Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

Với mục tiêu chung tay phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, vừa qua Dự án AMD Bến Tre đã thực hiện cung cấp các dụng cụ y tế cho Văn phòng Dự án các cấp và người dân tại 30 xã Dự án. Tại văn phòng Dự án các huyện, Ban phát triển các xã, Dự án sẽ cung cấp 01 máy đo thân nghiệt cầm tay nhằm mục đích kiểm tra thân nhiệt những người ra vào liên hệ công việc, kiểm soát được nguy cơ truyền nhiễm.

Đồng thời Dự án cung cấp 2.100 phần sản phẩm y tế (mỗi phần gồm 05 khẩu trang và 01 chai gel sát khuẩn 100ml) cho các đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, người có nguy cơ dễ mắc bệnh tại 30 xã Dự án. Đang trong thời gian đại dịch diễn ra phức tạp, công tác phát các phần dụng cụ y tế này được cán bộ xã, ấp mang đến tận nhà cho người dân nông thôn, tránh tình trạng tập trung đông người.

T.V