Xây dựng và triển khai chuỗi liên kết nghêu bền vững

Công ty cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại) được thành lập và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chuyên về mặt hàng nghêu xuất khẩu từ đầu năm 2015. Tháng 8-2016, công ty chính thức đưa nhà máy đi vào hoạt động và đạt chứng nhận được phép xuất khẩu sản phẩm nghêu sang thị trường EU và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm đến tất cả các thị trường khác trên toàn cầu.

Lao động tại Công ty cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát

 

Nhà máy chế biến có 2 dây chuyền sản xuất, gồm một dây chuyền chế biến nghêu con - hấp chín - đông lạnh với công suất 4.000 tấn/năm, một dây chuyền chế biến nghêu thịt - đông lạnh với công suất 500 tấn/năm.

Để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất, công ty đã mở rộng vùng nguyên liệu bằng hình thức đầu tư liên kết với các hợp tác xã (HTX) nghêu trong và ngoài tỉnh. Công ty được Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ vốn và liên kết với HTX Thủy sản Đồng Tâm (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung ứng trên vùng nguyên liệu khoảng 200ha. Theo đó, công ty sẽ thu mua nguyên liệu trực tiếp từ HTX với sản lượng tối thiểu 500 tấn năm 2018 và 800 tấn năm 2019. Từ mô hình liên kết ban đầu giữa công ty với HTX Thủy sản Đồng Tâm, công ty sẽ liên kết với 5 HTX nghêu tại các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú để cùng nhau tham gia quản lý về chất lượng, an toàn và mua nguyên liệu thương phẩm trực tiếp từ các HTX này khoảng 2.000 tấn/năm để làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu từ năm 2020. Mở rộng thị trường xuất khẩu cho nhóm sản phẩm giá trị tăng từ nguyên liệu nghêu, đến cuối năm 2020 đạt 30% tổng sản lượng của công ty tiêu thụ mỗi năm. Tăng thu nhập cho các hộ dân liên kết và lao động tại công ty, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nữ là chủ hộ.

Để đạt được mục tiêu trên, công ty sẽ nâng cấp nhà xưởng, bổ sung máy móc, thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5,16 tỷ đồng gồm: nguồn lực của công ty 3,035 tỷ đồng và nguồn vốn từ Dự án AMD hỗ trợ 2,125 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn từ Dự án AMD hỗ trợ gián tiếp cho HTX Thủy sản Đồng Tâm 670 triệu đồng, đầu tư trực tiếp cho công ty 1,454 tỷ đồng.

Công ty sẽ bổ sung thêm 30 lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng nhà máy. Trong đó, tỷ lệ lao động nghèo và cận nghèo 30%. Công ty cũng đã triển khai hoạt động huấn luyện, đào tạo và tái đào tạo để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng làm việc và thực hành về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường. Ngoài ra, tại HTX Thủy sản Đồng Tâm có khoảng 9.000 nhân khẩu với 2.470 hộ hưởng lợi từ hoạt động nuôi nghêu tại vùng nguyên liệu này. Trong đó, có khoảng 300 lao động tham gia sản xuất và khi tiểu dự án AMD triển khai thành công sẽ tăng thêm khoảng 250 lao động mới tham gia vào các công đoạn thu hoạch, sơ chế nguyên liệu sau thu hoạch và vận chuyển giao cho nhà máy.

Lực lượng lao động và cộng đồng dân cư của HTX Thủy sản Đồng Tâm cũng sẽ được tham gia các khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ nguồn lợi, môi trường, phân chia lợi ích từ thành quả lao động sản xuất và được đào tạo về quy trình sơ chế, xử lý ban đầu đối với nghêu nguyên liệu sau thu hoạch.

Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát Võ Thành Hiệp, dự án được triển khai, công ty đảm bảo được nguồn nguyên liệu ổn định qua việc liên kết thu mua trực tiếp từ HTX Thủy sản Đồng Tâm, kiểm soát được chất lượng nghêu nguyên liệu tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc đầu tư máy móc, thiết bị giúp công ty tạo ra sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị con nghêu và mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến những thị trường mới ở châu Âu.

Đối với HTX tham gia liên kết, công ty sẽ bao tiêu đầu ra ổn định, giá cạnh tranh theo thị trường; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị khai thác, sơ chế nghêu nhằm tăng giá trị nghêu nguyên liệu, tăng lợi nhuận 290 triệu đồng/năm. Đối với hộ nông dân liên kết sẽ trực tiếp hưởng lợi ích tăng thêm từ hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng; được tập huấn, đào tạo về quy trình sản xuất nghêu đạt chuẩn xuất khẩu, tăng thu nhập cho hộ gia đình bình quân 24 triệu đồng/năm.

TIẾN VŨ