Quyết định phê duyệt nhân rộng các mô hình Thích ứng với Biến đổi khí hậu bằng Quỹ xoay vòng theo hình thức nông dân dạy nông dân dựa vào kết quả