Đoàn Phó Chủ tịch IFAD vào làm việc tại Bến Tre

Video youtube: